mensen spelen 1-2-3 piano op een grasveld tijdens de teamdag van De RuimteVaart

De RuimteVaart vzw is een armoedevereniging aan de Leuvense Vaart waar iedereen welkom is om samen te werken in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Ook zij deden een beroep op de expertise van Tractie. Freya Boelaert, coordinator van De RuimteVaart legt uit wat de ondersteuning door Tractie voor hen betekende.

Hoe kwamen jullie bij Tractie terecht?

We zochten een procesbegeleider die bekend is met het soort diverse, bottom-up organisatie die we zijn. Iemand die eerder bij De RuimteVaart begeleider was geeft vorming bij Tractie, heeft tonnen ervaring met vormingswerk en is bekend met trajecten met mensen in armoede. Ideaal!

Waarvoor riepen jullie de hulp in van Tractie?

We organiseerden voor het eerst een tweedaagse met het team, voortbouwend op aantal actiepunten die we vaststelden na een tevredenheidsmeting bij begeleiders. De eerste dag lag de focus op het heropfrissen van onze visie en missie en hoe we die als begeleiders invullen. De tweede dag draaide rond veerkracht en voldoening. Daarnaast hadden we onlangs twee halve dagen vorming rond grensoverschrijdend gedrag. Dat thema leeft altijd, in een werking met mensen wiens levens op veel manieren onder druk staan. Maar zeker dit voorjaar vroeg het, na enkele meer extreme situaties, extra aandacht.

Wat vonden jullie van de aanpak van Tractie?

Het was fijn om vooraf samen de tijd te nemen en goed door te spreken wat onze doelstellingen waren en wat realistisch was binnen de voorziene tijd. De trainerduo’s waren telkens goed samengesteld waardoor er voldoende omkadering en flexibiliteit geboden werd. Verschillende methodieken zorgden voor voldoende afwisseling: ook wie bijvoorbeeld minder sterk is in lang stilzitten vond het aangenaam.

Welke meerwaarde hebben de trainingen gehad voor jouw team?

De trainers hebben oog voor traag proces en wakkeren met uiteenlopende methodieken de betrokkenheid van alle deelnemers aan. We hebben samen een proces doorlopen en eindigden met een duidelijk actieplan waar we mee verder kunnen.

Zou je in de toekomst nog beroep doen op Tractie? Zo ja, waarom?

Zeker! Trainers in Tractie hebben ervaring met het werken met onze soort organisatie. Ze bieden sterke begeleiding die verschillende methodieken beheerst, flexibel is en oog heeft voor concrete opvolging nadien.

Als je de trainingen van Tractie in één woord, één beeld en één geluid kan omschrijven, welke zouden dat dan zijn?

Actieve kameleon.