Hieronder vind je handouts die houvast kunnen bieden bij het opzetten van acties, plannen van campagnes, de organisatie van jouw groep.

Vind je hier niet wat je zoekt? Contacteer ons: we hebben nog veel meer materiaal en kunnen je zeker helpen.

 

ACTIE

Actiescenario: actieplanning in een notedop

197 actievormen: Zoek je inspiratie? Gene Sharp lijstte 197 actiemethodes op.

Tactische ster helpt je om een actie strategischer vorm te geven (of om afgelopen acties te evalueren)

ACTIE EN STRATEGIE

Vier rollen in sociale verandering: succesvolle sociale bewegingen combineren verschillende rollen om verandering te realiseren

Bewegingsactieplan: Bill Moyers acht stadia van succesvolle bewegingen en vier rollen die activisten moeten spelen

Tips en tricks: om geesten te overtuigen en harten voor je te winnen

Doelpubliek en boodschap: om in het achterhoofd te houden als je mensen wil overtuigen

 

GROEPS-en MACHTSDYNAMIEK

Mainstreams en margins in elke groep herken je mainstreams en margins

Rang en privilege herken hoe macht in jouw groep een rol kan spelen

 

FACILITATIE en BESLUITVORMING

Snelle besluitvorming: een model om in kleine groepen snel beslissingen te nemen

Consensusbesluitvorming: hoe kan je, ook in grotere groepen, basisdemocratisch beslissingen nemen en consensus vinden?

Online organiseren en vergaderen: tips en suggesties om online basisdemocratisch en efficiënt te vergaderen, informatie uit te wisselen en plannen te maken.