doctoral school actietraining spectrumlijn lachende deelnemers

Tractie, de trainersgroep van Vredesactie, ondersteunt groepen die werken aan sociale en politieke verandering, door trainingen, workshops en begeleiding op maat. Waar maakten trainers van Tractie de afgelopen maanden mee het verschil?

Op de vrijwilligersdag van Catapa gingen we aan de slag met ideeën rond campagneplanning en actievoeren. Hoe plannen we acties die onze boodschap kracht bijzetten? Met welke acties zetten we ons doelwit onder druk? Hoe stemmen we onze communicatie af op ons doelpubliek en op onze achterban? De uitwisseling gaf inspiratie en richting aan de campagne rond geplande veroudering. Technologiebedrijven ontwerpen bewust producten die sneller stuk gaan en niet herstelbaar of recycleerbaar zijn. Catapa gaat beleidsmakers ertoe bewegen om dat aan te pakken.

De Liga voor Mensenrechten stelde op 25 april haar rapport voor over politiegeweld. Trainers van Tractie begeleidden er een uitwisseling rond klachtenmechanismen: wat hebben we nodig zodat mensen effectief en zonder veel drempels klacht kunnen indienen wanneer ze slachtoffer zijn van politiegeweld? Onze methodieken en begeleiding zorgden er voor dat meer stemmen aan bod konden komen en dat mensen met uiteenlopende meningen actief luisterden en in dialoog gingen.

Voor een groep jonge onderzoekers van verschillende universiteiten gaven we op 13 mei een workshop rond strategisch acties opzetten, in het kader van de doctoral school 'What does it mean to be a researcher in the 21st century?' Hoe kies je een geschikte actievorm? Hoe vind je de juiste toon? Wie wordt het doelwit van jouw actie en hoe bepaal je de boodschap? Onderzoekers kampen met hoge werkdruk en een cultuur waar competitie centraal staat en met de gevolgen daarvan voor mentaal welzijn. Velen van hen organiseren zich om aan de universiteit één en ander in beweging te brengen: dekolonisering, beleid tegen grensoverschrijdend gedrag, solidariteit met schoonmakers en andere logistieke jobs aan de universiteit.

drie mensen zitten op de grond bij een flap en praten met elkaar op de catapa training

Met sommige groepen lopen we een langer traject. State of the Arts is een platform van kunstenaars en kunstwerkers die zich inzetten voor een meer fair en divers kunstenveld in België. De afgelopen jaren was State of the Arts de springplank voor allerlei acties en projecten en verbeeldde het mee het verzet tegen de overheidsbesparingen in de cultuursector. Tractie ondersteunt State of the Arts in het vinden van een nieuwe horizontale organisatiestructuur. We zoeken naar hoe we ideeën rond rechtvaardigheid en duurzaam samenwerken naar de praktijk kunnen vertalen. Hoe verdelen we taken en rollen op een manier die het risico op burn-out vermindert? Hoe vermijden we dat bepaalde taken steeds weer door dezelfde mensen worden gedragen of onzichtbaar blijven – en dus geen waardering krijgen?

Actietraining verlaagt drempels

Naast training en ondersteuning op maat zetten we ook een eigen open aanbod op. Op 21 mei organiseerden we een actietraining in Gent. Op zo’n actietraining oefenen we op scenario’s die zich tijdens acties kunnen voordoen. Hoe nemen we snel beslissingen als de geplande actie onverwachts anders loopt? Hoe reageren we als de gemoederen verhitten? Wat moet ik me voorstellen bij een arrestatie en wat zijn mijn rechten? Er is veel aandacht voor veiligheid en zorg: als we actievoeren willen we immers niet alleen dat de actie lukt, we willen ook dat iedereen die er aan meedoet zich voldoende veilig voelt. Ook daar kunnen we ons tijdens een training op voorbereiden. Met dit soort trainingen verlagen we voor mensen de drempels om aan acties deel te nemen. Actietraining is immers de beste voorbereiding om actie te gaan voeren.

De komende maanden engageren we ons in een brede coalitie van milieu- en klimaatgroepen en werken we mee aan trainingen om mensen voor te bereiden op acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Daar verneem je heel binnenkort meer over. Tijdens de zomer geven we ook training aan JNM (Jeugd voor Natuur en Milieu) rond klimaatrechtvaardigheid en actievoeren. We geven ook actietraining op het klimaatactiekamp van Climate CollActive.

Wil je weten wat Tractie voor jou groep kan betekenen? Bekijk hier ons aanbod of contacteer ons via training@vredesactie.be.