training bij Saamo

(15/12/2021) Door training en ondersteuning op maat versterkt Tractie, de trainersgroep van Vredesactie, actiegroepen en organisaties die aan maatschappelijke verandering werken. Heel uiteenlopende groepen doen op onze expertise een beroep.

Tractie biedt in de eerste plaats training op maat. Groepen en organisaties contacteren ons met specifieke vragen – rond campagneplanning, besluitvorming, actievoeren,… Trainers werken een programma uit dat zo goed mogelijk aan de verwachtingen en behoeften van de groep beantwoordt. Uiteenlopende groepen komen bij ons terecht: de afgelopen maanden gaven we training aan vakbondsmilitanten, Greenpeace-medewerkers, jeugdwelzijnswerkers, … Een selectie uit de trainingen van de afgelopen drie maanden geeft een idee van wat Tractie allemaal doet.

  • Op de tweedaagse van de ABVV Senioren maakten zo’n honderd mensen kennis met diverse actievormen. Ze gingen samen aan de slag om acties te bedenken en vorm te geven. De reacties deden deugd: “De training was praktisch en concreet. Echt iets voor mensen aan de basis. Je merkt dat ze zelf weten waarover ze spreken. … Heel duidelijk en helder gebracht. Niet te snel, ze keken ook of iedereen wel mee was.”

  • Young Fenix is een relatief nieuwe organisatie die laagdrempelige ondersteuning en hulp biedt aan jongeren en de taboes rond mentaal welzijn doorbreekt. Daarbij is de superdiversiteit in onze samenleving het uitgangspunt en staat inclusiviteit centraal. De organisatie wordt bijna volledig door vrijwilligers gedragen. Voor die vrijwilligers begeleidden we een ‘community day’, om elkaar beter te leren kennen, de groep te versterken en voorstellen uit te werken voor hoe de werking beter omkaderd kan worden zodat vrijwilligers zich ondersteund voelen en betrokken blijven.

  • Bij De Ruimtevaart, een Leuvense vereniging waar armen het woord nemen, begeleidden Tractie-trainers de tweedaagse met het team. Aan de hand van praktische oefeningen trachtten we onder meer de visie en missie van de werking scherper te krijgen. Het team ging na de tweedaagse met de vragen en ideeën nog verder aan de slag.

  • Greenpeace vroeg Tractie voor training rond actievoeren en de plaats van acties in strategieën voor verandering.

  • We gaven twee dagen training aan Samenlevingsopbouw (nu onder de naam Saamo) rond het faciliteren van groepsprocessen en besluitvorming. We gaven de deelnemers nieuwe tools en methodieken mee en deden hen via praktische oefeningen reflecteren en ervaringen delen.

  • Odisee Hogeschool nodigde Tractie uit voor een workshop voor de studenten sociaal-cultureel werk. Actievoeren is één van de tools in de gereedschapskist van de sociaal-cultureel werker, maar dat komt in de opleiding slechts beperkt aan bod. Dankzij Tractie maken de studenten kennis met strategisch actievoeren en de diversiteit aan actievormen.

Naast vormingen en training op maat organiseren we ook een open aanbod.

In september organiseerden we voor de vierde keer het weekend ‘leren faciliteren’. Daar leren we mensen tools en methodieken kennen voor het inclusiever begeleiden van trainingen en workshops. Via oefeningen en uitwisseling staan mensen stil bij hun positie en rol als facilitator en krijgen ze inzicht in groepsdynamieken. Mensen actief rond klimaatrechtvaardigheid, gender, armoedebestrijding,… namen aan het weekend deel.

Achter vragen naar strategie en campagneplanning schuilen vaak moeilijkheden met besluitvorming. In samenwerkingsverbanden en actiegroepen ontbreken dan niet de inspiratie voor acties of strategisch inzicht, maar blijkt het moeilijk om samen tot beslissingen te komen. Eind oktober organiseerden we daarom een weekend training over horizontale besluitvorming: hoe kunnen we in groep effectief beslissingen nemen die door iedereen gedragen worden?

Trainers van Collectiv-A boden kaders en methodieken om besluitvorming effectiever te organiseren. We wisselden ervaringen uit en zochten naar bruikbare toepassingen voor onze eigen praktijk. Behalve trainers van Tractie namen ook mensen actief in onder meer Greenpeace, Youth for Climate, Recht op Lucht, Palestina Solidariteit en Extinction Rebellion aan de training deel.

Ook de komende maanden zitten we allerminst stil. Een greep uit onze agenda. We helpen dierenrechtenorganisatie Bite Back bij het uittekenen van hun campagne. Bij Reseau Ades begeleiden we een workshop over besluitvorming, samenwerking en inclusiviteit in affiniteitsgroepen en over omgaan met politie tijdens acties. In het kader van de campagne Ik Stop Wapenhandel bereiden we mensen voor om geweldloos de confrontatie aan te gaan met wapenbedrijven. Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseren we een training rond strategische communicatie om mensen te sterken in gesprekken en discussies over migratie.

Wat kan Tractie voor jouw groep of organisatie betekenen? Heb je ondersteuning nodig bij plannen van acties, uitdenken van campagnes, besluitvorming, ….? Ontdek ons aanbod hier, mail ons op training@vredesactie.be of stel hier jouw vraag. Volg ons op facebook @tractieverzetinbeweging.